Maatwerk

Maatwerk

Kwartiermasters levert maatwerk, waardoor de opdrachtgever slaagt in het realiseren van een complex vraagstuk.

Gedegen kennis

Gedegen kennis

Van onderwijshuisvesting en welzijn tot verkeer, stedenbouw, duurzaam-heid en alternatieve financiering.

Samenbrengen van partijen

Samenbrengen van partijen

De onderlinge belangen worden samengebracht en verwerkt in een lokaal uitgedragen verhaal.

   

Onze diensten

De school is van oudsher de leeromgeving waarin een kind tot bloei komt en talenten ontwikkelt. Maar deze situatie gaat sterk veranderen: er is sprake van een zoektocht naar een nieuwe omgeving voor het 21ste eeuwse onderwijs op lokaal niveau.

Deze zoektocht begint bij de vraag wat een kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling en welke gezamenlijke ambities de school en de gemeentelijke overheid daarvoor willen aanwenden.

Factoren als de omgeving van het gebouw; het politieke krachtenveld; en de financiële mogelijkheden zijn daarbij van groot belang. En bovenal het gezamenlijk optrekken van alle betrokken partijen.

Onderwijshuisvesting is daarin een belangrijk sturingsmiddel. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) staat daarin centraal. Een dergelijk plan biedt de kans om als gemeente en school-besturen de samenwerking op te zoeken.

En in gezamenlijkheid afspraken te maken over de kwaliteit van de huisvesting, duurzaamheid, en efficiënt gebruik. Dat alles op basis van een integrale visie voor het kind.

Essentieel voor de slagingskans van een dergelijk plan zijn de haalbaarheid en betaalbaarheid. Haalbaarheid door realistische planning en afspraken op basis van partnerschap tussen gemeente en het onderwijs.

Betaalbaarheid door de bundeling van de geldstromen van zowel het onderwijs als de gemeente.

 

De financiële onderbouwing van een IHP is een specialisatie op zich, gebaseerd op maatwerk, waarbij gestreefd wordt de middelen eveneens lokaal te regelen.

En de leeromgeving betaalbaar te realiseren op basis van een business case naast het onder-zoeken van de mogelijke financieringsvormen. Waarmee het voor alle partners betaalbaar wordt en blijft.

Evelien de Bunje Gevestigd als adviseur met als specialisaties onderwijs, welzijn en procesmanagement. Lees meer..

Evelien de Bunje

Evelien de Bunje

Als senior adviseur en kwaliteitsmanager is Evelien de Bunje werkzaam geweest voor het adviesbureau BMC op het gebied van welzijn, onderwijs en zorg, waarna ze zich vestigde als zelfstandig adviseur. Ze benadrukt dat bij de totstandkoming van een IHP de samenwerking met alle partijen van essentieel belang is.

‘Naast het adviesproces voor een IHP ligt er voor mij altijd een grote uitdaging in de bouwbegeleiding (procesbegeleiding) van een school, op basis van renovatie dan wel nieuwbouw. Ook hier geldt de uitdaging om samen met alle partijen tot een mooie nieuwe school te komen. Het participatieproces met alle omwonenden is voor mij de kers op de taart.’

Naast grote inhoudelijke kennis van onderwijshuisvesting, zowel aan gemeentelijke zijde als bij de schoolbesturen, is ze sterk in het managen van processen. ‘Met name de verscheidenheid aan opdrachten en opdrachtgevers heeft me altijd aangesproken. Iedere dag is er wel iets nieuws en iedere dag brengt een nieuwe uitdaging met zich mee.’

Jean-Pierre Renard Als adviseur is hij gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van de financiële (on)veiligheid van projecten. Lees meer..

Jean-Pierre Renard

Jean-Pierre Renard

Jean-Pierre Renard voltooide de studie bedrijfskundige economie aan de Erasmus Universiteit naast de verkorte post-doc SPD-opleiding Controller en het RSM post-doc programma CIO.  De basis voor zijn adviseurschap schuilt in de jarenlange internationale praktijkervaring die hij aansluitend opdeed bij bedrijven. Als teamlid van KwarterMasters richt hij zich met name op het inzichtelijk maken van de financiële (on)veiligheid van projecten.

“Dat inzicht is wezenlijk om de toekomst in te gaan of om de plannen juist bij te stellen. Wanneer het project uitgevoerd gaat worden, organiseer ik doorgaans ook de financiële middelen ervoor. Zowel de veiligheid van de projecten als de georganiseerde middelen vragen om borging. Afspraken moeten goed worden vastgelegd, waardoor de uitvoering kan volgen.”

Het adviesproces voor een IHP omschrijft hij als ‘never a dull moment’. “Het vakgebied waarin wij onze diensten aanbieden, is bijzonder afwisselend en uitdagend. Het is daarbij prachtig om te zien dat je kunt bijdragen aan een positieve ontwikkeling. Dat er vooruitgang geboekt wordt. En dat je een opdrachtgever middelen en kennis meegeeft om de toekomst net weer wat beter ‘aan te kunnen’”.

Mark Canjels Adviseur met een sterke achtergrond in management consultancy en strategie-trajecten. Lees meer..

Mark Canjels

Mark Canjels

Hij studeerde Management, Economie en Recht (bachelor) en behaalde een master in Strategic Management. Op basis van zijn werkzaamheden als onder meer management consultant in de profitsector (MKB en Grootbedrijf) en als bestuursadviseur voor onderwijsorganisaties heeft Mark Canjels zich all-round ontwikkeld tot zelfstandig adviseur. Gedurende zijn werkzaamheden is hij in aanraking gekomen met strategische onderwerpen, variërend van aan- en verkoop van bedrijven, strategietrajecten en coaching tot financiële reorganisaties (faillissement en doorstart). Als bestuursadviseur is hij actief voor peuterspeelzaal-, kinderopvang-, PO- en VO-onderwijsorganisaties om deze not-for-profit organisaties met raad en daad bij te staan om strategische issues te beheersen. “Anders denken staat centraal bij het komen tot een beleidsrijk IHP: vanuit het totale perspectief over veertig jaar kijken hoe kinderen van de toekomst het beste gefaciliteerd kunnen worden. Hierbij is een bedrijfseconomische insteek een van de belangrijke toetsingskaders. Maar nog belangrijker is: samen meer mogelijk maken, het minimaliseren van concurrentie en het maximaliseren van competentie, synergie, effectiviteit en efficiency.”

Rob Hoogzaad In de rol van senior beleids-adviseur bij gemeentes en als adviseur en projectleider is hij gespecialiseerd in onderwijs-huisvesting.  Lees meer..

Rob Hoogzaad

Rob Hoogzaad

De gemeentelijke ervaring die Rob Hoogzaad meebrengt, is breedgeschakeerd en bestaat onder meer uit de implementatie van IKC-ontwikkeling, renovatie, duurzaamheid en actualisatieverordeningen voor onderwijshuisvesting. Daarnaast begeleidt hij de realisatie van nieuwbouw voor brede scholen en multifunctionele accommodatieprojecten en coördineert hij meerjarenplannen voor onderwijshuisvesting en de uitvoering ervan.

Als zelfstandig adviseur houdt hij zich bezig met het opstellen van integrale huisvestingsplannen voor gemeenten in samenwerking met schoolbesturen (primair- en voortgezet onderwijs) en de uitvoering ervan. In de rol van projectleider verricht hij onderzoek naar doordecentralisatie in verschillende gemeenten en begeleidt hij deze trajecten. Aanvullend is hij kwartiermaker bij doorgecentraliseerde coöperatieve verenigingen en geeft hij cursussen  op het gebied van onderwijshuisvesting.

Ons team

Het team van Kwartiermasters is voorbereid op schooltransities en biedt daarvoor haar brede expertise aan. Zodat iedere baksteen omgevormd wordt tot een nieuwe hoeksteen van het onderwijs van de toekomst.

Projecten

Een selectie van de projecten die het team van Kwartiermasters de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. In opdracht van gemeenten, schoolbesturen en overige partijen.

Map
Map 2 8 2 1 2 5
Terug

Lees meer...

Contact